Vi skriver myter

image

image

Jag skrev om vattenguden, sa Henric.

image

image

Jag skrev om fisk-guden, sa Erik.
Jag skriver om Freja is -guden ,sa Freja .
Jag skriver om ormguden , sa Ebba

Comments (2) »

Wordfued vecka 10

image

vi har spelat wordfued .

image

vi hitade på ordet saga.

 Ni är välkomna att vara med oss och spela Wordfued.  Vårt inloggningsnamn är novaF-1 . Skriv gärna i chatten vem du är.

No comment »

Vecka 9

vi  har åkt skriskor .    vi har fått en fisk för dagarna i mars  mann skulle läsa en bok till fisken .    

                        

No comment »

Alla hjärtans dag vecka 7

vi har målat alla hjärtans dag teckningar.

 

Comments (3) »

Mattemönster

No comment »

Spår i snön vecka 6

 

 

vi har letat efter rårjur spår.

 

 

 

 

 

 

vi har hitat råjur sppår

 

 

 

 

 

 

 

 

 vi har planterat harbajs

No comment »

Vecka 5

 det var kul att jöra spökboken.

 

Comments (1) »

Vecka 4

 i  dag    har    vi   jort   et  mattetest

och      mapar.

 

No comment »

Vecka 3

vi har lekit smurfar.och vi har visat våra rymd-filmer.och vi har jort bilder till almenakan.

vi har jobat mäd bokstaven Hh.

Från veckans bloggare

No comment »

Vi har jobbat med planeter. Här kan se vårt arbete.

 Vi har jobbat med förskoleklassen på temat rymden.

Venus

Mars

Saturnus

 

 Uranus

Neptunus

 

 

No comment »