Om tävlingsbidraget

Novaettorna är en etta på Björndalsskolan i Trollhättan. Här på bloggen tränar barnen på att skriva och vi lägger också in bilder och filmer som vi själva gör.  Det ger många skrivtillfällen och lästillfällen. När veckans bloggare skrivit tittar vi tillsammans på bloggen och läser. Barnen tycker att det är mycket roligt att föräldrarna läser och ser vad de gör. ibland läser också deras far- och morföräldrar. Då och då kommer en kommentar som vi läser tillsammans och kan svara på. Det är fantastiskt att ha läsare och mottagare för arbetet de gör. Det ger också föräldrarna en möjlighet att följa deras barns arbete.

I läroplanen står det att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Som lärare ger bloggen mig en möjlighet att lära eleverna detta. Vi tränar på kritiskt tänkande i form av källkritik när vi jobbar med internet.

Ett genomgående tema och mål för vårt arbete är samarbete, då detta utvecklar både kunskaper och sociala förmågor.

Varför borde vi vinna tävlingen Webbstjärnan: Vi har en blogg som är anpassad för elevernas ålder och gör det möjligt för dem att träna skrivande och läsande på riktigt samtidigt som de delar sitt arbete och kommunicerar med andra. Bloggen utvecklar deras förmåga att arbeta med och använda sig av sociala medier.

Ansvarig för bloggen och mentor för klassen är jag som heter Ellinor Sjöblom. En sak som bloggen fört med sig för mig och som inte alls var syftet från början, är att en stor del av vårt arbete under året nu finns dokumenterat. Vi har arbetat med att ”skriva sig till läsning”. I bloggen har jag valt att låta eleverna skriva helt själva och inte rättat om inte någon särskilt bett om hjälp med stavning av ett ord. Detta för att själva skrivandet skulle flyta lättare och ”duga”.  På så sätt har jag nu en kollektiv dokumentation av klassens skrivutveckling.

En del material lägger jag in, en del skriver vi tillsammans och en del skriver barnen själva. De bilder och filmer vi lägger in får användas av andra, om man talar om var bilden kommer ifrån, dock ej i kommersiellt syfte, se nedan.

Creative Commons-licens
Novaettorna by Ellinor Sjöblom is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported License.
Based on a work at novaettorna.skolbloggen.se.

Say your words