Vecka 4

 i  dag    har    vi   jort   et  mattetest

och      mapar.

 

Say your words