Vårt träd i december

 

 

 

 Detta var sista gången för i år som vi tog kort på lönnen. 

 

Say your words