Vi gör en ö med Ö-ord.

Vi skrev små lappar med många ord som började på ö.

Say your words